Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

20 березня – 21 квітня 2017 року

Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»


Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів Харкова, які вивчають німецьку та французьку мови на непрофільних факультетах, взяти участь в онлайн-конференції «Сучасні тенденції у науці» з доповідями іноземною мовою.

Організатори конференції: кафедра німецької та французької мов факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

  • природничі спеціальності (німецька мова);
  • природничі спеціальності (французька мова);
  • гуманітарні спеціальності (німецька мова);
  • гуманітарні спеціальності (французька мова).

Подання матеріалів: до 13 березня 2017 року.

Контактна інформація

Телефон: +380 (57) 707-54-53

E-mail: l.v.tsapenko@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 451 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної системи в епоху космічних досліджень»
18–22 червня 2018 року
Наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
до 15 червня 2018 року
Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях»
22–25 травня 2018 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
28 квітня 2017 року
Відбулася міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства — до правової держави»
27 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво–2017»
19–22 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
20–21 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання ― старт із сьогодення в майбутнє»
20–21 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
20–21 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Всеукраїнські наукові Таліївські читання
19–20 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»
5–7 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
6–7 квітня 2017 року