Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

6–7 квітня 2017 року

Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»


Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів, представників посольств і консульств взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання сходознавства в Україні», яка проходитиме 6–7 квітня 2017 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Організатори конференції: кафедра східних мов та міжкультурної комунікації факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кафедра східних мов факультету іноземної філології та кафедра всесвітньої історії історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Захід відбудеться з метою активізації наукових досліджень з проблем сходознавства (лінгвістика, перекладознавство, літературознавство, історія, культура і методика викладання східних мов), обміну досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах України.

Напрямки роботи конференції:

– Лінгвістика, перекладознавство та літературознавство країн Сходу.

– Філософія та культура країн Сходу.

– Освіта та виховання у країнах Сходу.

– Методика викладання сходознавчих дисциплін.

– Історія Сходу: проблеми теорії та практики.

– Економіка, політика, соціум країн Сходу.

Подання матеріалів: до 15 березня 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, китайська, японська, турецька, іврит, хінді, фарсі.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет іноземних мов, кафедра східних мов та міжкультурної комунікації, 7-й поверх, ауд. 7-65

Телефон: +380 (57) 707-53-43

Інформаційний лист (PDF, 301 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної системи в епоху космічних досліджень»
18–22 червня 2018 року
Наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
до 15 червня 2018 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
28 квітня 2017 року
Відбулася міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства — до правової держави»
27 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво–2017»
19–22 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
20–21 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання ― старт із сьогодення в майбутнє»
20–21 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
20–21 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Всеукраїнські наукові Таліївські читання
19–20 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»
5–7 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
6–7 квітня 2017 року