Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

28 квітня 2017 року

Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»


Запрошуємо взяти участь у роботі IX Міжнародної науково-методичної конференції «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», що відбудеться 28 квітня 2017 року в Каразінському університеті.

Організатори: кафедра методики та практики викладання іноземної мови, кафедра англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти».

Напрямки роботи конференції:

– загальні проблеми навчання і контролю;

– теорія і методика навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах та школі;

– дидактичні та психологічні аспекти навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах та школі;

– професійна підготовка з іноземних мов (для студентів немовних спеціальностей);

– новітні підходи до навчання іноземних мов.

Подання матеріалів: до 15 березня 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

Контактна інформація

Телефон: + 380 (57) 707-55-66, +380 (57) 707-53-50,

E-mail: engldpt@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 524 Kb)

Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010)»
до 1 жовтня 2017 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «ХІІІ Харківські студентські філософські читання: до 255-ти річчя Йогана Готліба Фіхте»
18–19 травня 2017 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
28 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
20–21 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання ― старт із сьогодення в майбутнє»
20–21 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
20–21 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
6–7 квітня 2017 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
31 березня 2017 року