Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 20 березня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти», що відбудеться 20–21 квітня 2017 року у Каразінському університеті.

Організатори конференції: кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Університет Орадя (Румунія), Могильовський державний університет імені А. О. Кулєшова (Білорусь), Харківська обласна станція юних туристів.

Напрямки роботи конференції:

– Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.

– Сучасні проблеми регіонального розвитку.

– Геодемографічні дослідження.

– Рекреаційна географія і туризм.

– Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.

Подання матеріалів: до 20 березня 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактна інформація

Телефон: + 380 (057) 707-52-74 — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму, + 380 (050) 993-83-39 — Ірина Барило, + 380 (050) 643-31-44 — Юрій Кандиба

Інформаційний лист (PDF, 487 Kb)

Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
до 20 березня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
до 20 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
до 15 березня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
до 15 березня 2017 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
до 28 лютого 2017 року
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»
25 лютого 2017 року