Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

20–21 квітня 2017 року

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»


Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти», що відбудеться 20–21 квітня 2017 року у Каразінському університеті.

Організатори конференції: кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка‚ Університет Орадя (Румунія), Могильовський державний університет імені А. О. Кулєшова (Білорусь), Харківська обласна станція юних туристів.

Напрямки роботи конференції:

– Теорія та методика суспільно-географічних досліджень.

– Сучасні проблеми регіонального розвитку.

– Геодемографічні дослідження.

– Рекреаційна географія і туризм.

– Раціональне природокористування та сталий розвиток на регіональному рівні.

Подання матеріалів: до 20 березня 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Контактна інформація

Телефон: + 380 (057) 707-52-74 — кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму, + 380 (050) 993-83-39 — Ірина Барило, + 380 (050) 643-31-44 — Юрій Кандиба

Інформаційний лист (PDF, 487 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної системи в епоху космічних досліджень»
18–22 червня 2018 року
Наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
до 15 червня 2018 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
28 квітня 2017 року
Відбулася міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства — до правової держави»
27 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво–2017»
19–22 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
20–21 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання ― старт із сьогодення в майбутнє»
20–21 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
20–21 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Всеукраїнські наукові Таліївські читання
19–20 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»
5–7 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
6–7 квітня 2017 року