Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

20–21 квітня 2017 року

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»


Запрошуємо взяти участь у ІX науковій конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», що проходитиме 20–21 квітня 2017 року в Каразінському університеті.

Організатор конференції: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

  • Історичні та культурологічні перекладознавчі студії.
  • Когнітивно-дискурсивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності.
  • Лексико-семантичні, граматичні та прагматичні аспекти перекладу.
  • Переклад як засіб міжкультурної комунікації.
  • Теоретичні та практичні питання художнього і галузевого перекладу.
  • Методика навчання перекладу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, російська.

Подання матеріалів: до 20 березня 2017 року

Контактна інформація

Телефон: + 380 (057) 707-54-42

E-mail: transengl@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 367 Кб)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»
до 15 липня 2018 року
Міжнародна наукова конференція «Безатмосферні тіла Сонячної системи в епоху космічних досліджень»
18–22 червня 2018 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
28 квітня 2017 року
Відбулася міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства — до правової держави»
27 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта — наука — виробництво–2017»
19–22 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
20–21 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційне навчання ― старт із сьогодення в майбутнє»
20–21 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
20–21 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Всеукраїнські наукові Таліївські читання
19–20 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»
5–7 квітня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
6–7 квітня 2017 року