Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

23–26 квітня 2013 року

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи»


Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи», яка буде проходити на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 2326 квітня 2013 року.

Організатори конференції: Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна), Науково-технічна бібліотека Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка (м. Полтава, Україна), Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна), бібліотека Лодзького технічного університету (Politechnika Lodzka) (м. Лодзь, Польща).

Подання матеріалів: до 1 квітня 2013 року.

Напрямки роботи конференції:

 • Сучасні тенденції в галузі інформаційного забезпечення науки та освіти.
 • Інновації в бібліотечно-інформаційній діяльності.
 • Бібліотечний менеджмент і маркетинг: форми, методи, перспективи. Критерії визначення якості роботи бібліотеки.
 • Нові технології збереження бібліотечних фондів.
 • Поцифрування бібліотечних фондів: проблеми і досвід роботи.
 • Веб-представництво бібліотек.
 • Бібліотеки та Відкритий доступ.
 • Електронні інформаційні ресурси в бібліотеках: формування, облік, доступ.
 • Електронний каталог як ефективний механізм доступу до інформаційних ресурсів бібліотек.
 • Форми роботи із сучасним читачем.
 • Мобільні технології в бібліотечному обслуговуванні.
 • Національні та регіональні бібліотечні проекти.
 • Корпоративне співробітництво і партнерство бібліотек.
 • Науково-дослідна діяльність бібліотек.
 • Електронні інформаційні ресурси та охорона навколишнього середовища.
 • Гуманістична парадигма в діяльності бібліотеки.
 • Безперервна професійна освіта в бібліотечній сфері.

У рамках конференції планується проведення:

 • VI науково-практичного семінару «Розмаїття культур: електронна культура як новий феномен інформаційної доби».
 • Наукової сесії «Нові можливості сучасної автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи».

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Контактна інформація:

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека

Телефон: +38(057) 707-53-65, +38 (057) 707-52-24

Факс: +38 (057) 705-12-55

E-mail: cnb@univer.kharkov.ua

Інформаційний лист (PDF, 335 Kb)

Наукова конференція «Історія античного світу і Середньовіччя в університетах України»
жовтень 2018 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «XIV Харківські студентські філософські читання: до 230 річниці з дня народження Артура Шопенгауера»
17–18 травня 2018 року
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
2–4 травня 2018 року
Науково-практична конференція пам’яті Макридіна «Новітні проблеми геології»
26-27 квітня 2018 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
26 квітня 2018 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2018»
23–25 квітня 2018 року
Міжнародна конференція з історії
27 квітня 2013 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математики та її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях»
27–28 квітня 2013 року
Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція «Сучасні проблеми науки та освіти»
26 квітня 2013 року
Міжнародна конференція молодих вчених «Каразінські читання»
26 квітня 2013 року
VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
25–26 квітня 2013 року
Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «ІХ Харківські філософські читання»
25–26 квітня 2013 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи»
23–26 квітня 2013 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2013»
22–25 квітня 2013 року
Всеукраїнські наукові Таліївські читання
19–20 квітня 2013 року
Міжнародна студентська наукова конференція «Каразінські читання: Іноземна філологія. Пошук молодих»
19 квітня 2013 року
Студентська наукова конференція «Треті Бакалаврські Читання: форум молодих англістів»
18 квітня 2013 року
Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
18–19 квітня 2013 року
Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Регіон–2013: суспільно-географічні аспекти»
18–19 квітня 2013 року
VІIІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства — до правової держави»
до 16 квітня 2013 року
Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Вектори психології–2013»
12 квітня 2013 року
III Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземним мовам: шляхи інтеграції школи та вищих навчальних закладів»
12 квітня 2013 року
Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку»
11–13 квітня 2013 року
Регіональна студентська наукова конференція «Світ сучасної філології»
10 квітня 2013 року
Студентська наукова конференція «Фізика та науково-технічний прогрес»
10 квітня 2013 року
Студентська науково-практична конференція «Збереження здоров’я молоді — збереження нації»
9 квітня 2013 року
Школа міжнародної інтеграції та транскордонного співробітництва
8–12 квітня 2013 року
Міжнародна науково-практична конференція «Якубинська наукова сесія»
5 квітня 2013 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
5 квітня 2013 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
4–5 квітня 2013 року
ГІС-форум «Освіта. Наука. Виробництво»–2013
1–3 квітня 2013 року