Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

28 квітня 2017 року

Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»


Запрошуємо взяти участь у роботі LXX Міжнародної конференції молодих учених «Каразінські читання», що відбудеться 28 квітня 2017 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Організатори конференції: історичний факультет та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Напрямки роботи конференції:

– Археологія.

– Воєнна історія.

– Гендерна історія.

– Історіографія.

– Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

– Історія стародавнього світу.

– Історія культури.

– Історія міжнародних відносин.

– Історія науки та освіти.

– Історія релігії та церкви.

– Історія Північного Причорномор’я в добу античності.

– Історія Харківщини.

– Історія Середніх віків.

– Історія Харкова: формування міського простору.

– Історія України.

– Нова та новітня історія країн Азії та Африки.

– Нова та новітня історія країн Європи і Північної Америки.

Для участі необхідно зареєструватися.

Подання матеріалів: до 31 січня 2017 року.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Реєстрація учасників: о 10:30

Початок заходу: о 12:00

Місце проведення: майдан Свободи, 4, головний корпус університету, 5-й поверх, ауд. 5-59

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет, ауд. 5-59

Телефон: +380 (98) 858-42-21, +380 (57) 702-03-79

Інформаційний лист (PDF, 253 Kb)

Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
28 квітня 2017 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
20 березня – 21 квітня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
7–8 квітня 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
до 20 березня 2017 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон–2017: суспільно-географічні аспекти»
до 20 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні»
до 15 березня 2017 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»
до 15 березня 2017 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
до 28 лютого 2017 року
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»
25 лютого 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
3 лютого 2017 року