Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

до 20 березня 2017 року

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»


Запрошуємо взяти участь у ІX науковій конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу», що проходитиме 20–21 квітня 2017 року в Каразінському університеті.

Організатор конференції: кафедра теорії та практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки роботи конференції:

  • Історичні та культурологічні перекладознавчі студії.
  • Когнітивно-дискурсивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності.
  • Лексико-семантичні, граматичні та прагматичні аспекти перекладу.
  • Переклад як засіб міжкультурної комунікації.
  • Теоретичні та практичні питання художнього і галузевого перекладу.
  • Методика навчання перекладу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, французька, німецька, російська.

Подання матеріалів: до 20 березня 2017 року

Контактна інформація

Телефон: + 380 (057) 707-54-42

E-mail: transengl@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 367 Кб)

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
до 20 березня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури»
22 лютого 2017 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
3 лютого 2017 року
Міжнародна конференція молодих учених «Каразінські читання»
до 31 січня 2017 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво („Екоцентризм: культура і природа”)»
до 30 січня 2017 року
Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»
до 23 січня 2017 року