cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юрій Валентинович Холін

Бiографiя

Народився 04.04.1962 р. в м. Харкові, закінчив Харківський державний університет ім. М. Горького (1984), працює в університеті з 1987 р. У 1987 р. захистив кандидатську, в 2000 р. – докторську дисертації. Працював старшим науковим співробітником НДІ хімії (1987-1991), доцентом кафедри технічної хімії (1991-2001), перебував на посаді завідувача кафедри хімічного матеріалознавства. Фахівець у галузі фізичної хімії поверхні та хемометрії. Під його керівництвом і за його активною участю одержано пріоритетні результати у фізичній хімії кремнезем-органічних гібридних матеріалів, зокрема, розроблено засоби кількісного опису та прогнозування протолітичних і комплексоутворюючих властивостей органічних лігандів, прищеплених на поверхню кремнезему.

Член Наукових рад НАН України з проблем „Неорганічна хімія” та „Аналітична хімія”, спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій, член експертної ради ВАК України з хімічних наук. Голова журі Всеукраїнських олімпіад з хімії, науковий керівник команди України на Міжнародних хімічних олімпіадах, головний редактор журналу "UNIVERSITATES. Наука та просвіта”, член редакційної ради журналу “Методы и объекты химического анализа», член редколегій вісника „Хімія” та „Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія хімічна”.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 4 монографій, 130 статей, 12 навчальних посібників.