cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Євген Дмитрович Хворостов

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

Тел.: 372-02-19

Адреса: вул. Тінякова, 9, м. Харків

Бiографiя

Заслужений лікар України, член Європейської, Української та Російської асоціацій ендоскопічних хірургів.