cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Володимир Юхимович Некос

Головний редактор

доктор географічних наук, заслужений професор университету, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 4-81

E-mail:

Головний редактор

Фахові видання / Збірники наукових праць / Людина і довкілля. Проблеми неоекології