cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Володимир Ілліч Падалко

Заступник директора з економічних питань та маркетингу, учений секретар Спец. ради Д 64.051.17

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Тел.: 707-53-40; 343-82-44

Адреса: вул. Балакірева,45, м. Харків

Кiмната: 30