cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вікторія Павлівна Комариста

Заступник декана з іноваційної роботи

кандидат біологічних наук, доцент

Тел.: 707-55-29

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 5-20