cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вікторія Миколаївна Прибилова

Учений секретар Вченої ради факультету

кандидат геологічних наук, доцент

Тел.: 707-54-98, 707-50-74

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 2-59