cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Тетяна Вікторівна Біткова

Директор

кандидат економічних наук, доцент

Тел.: +38 (057) 707-51-94