cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сергій Борисович Сорочан

Заступник головного редактора

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри

Історичний / Кафедри / Історії стародавнього світу та середніх віків

Тел.: 707-53-37