cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сергій Юрійович Страшнюк

Головний редактор

E-mail:

Директор

Науково-дослідні установи / Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова

Тел.: 707-50-27, 707-55-47