cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сергій Юрійович Страшнюк

Директор

Тел.: 707-50-27, 707-55-47

E-mail: