cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сергій Олексійович Шерстюк

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

E-mail: