cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Поліна Тимофіївна Гусєва

Заступник декана з навчальної роботи, учений секретар ради факультету

кандидат філологічних наук, доцент

Тел.: 707-54-36

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 7-62

завідувач кафедри

Іноземних мов / Кафедри / Німецької та французької мов

Тел.: 707-54-53, 707-54-36

E-mail: