cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ольга Валентинівна Тагліна

Секретар Вченої ради факультету

кандидат біологогічних наук, доцент

Тел.: 707-55-71

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6-22