cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олена Вікторівна Сліпченко

Директор

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 266, 271