cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олена Сергіївна Валіт

Завідувач кафедри мовної підготовки № 2

кандидат філологічних наук, доцент

Тел.: 707-54-65

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 5-85