cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олена Євгенівна Поливанова

Учений секретар ради факультету

кандидат психологічних наук, доцент

Тел.: 707-51-70

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 416