cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олександр Коробов

Відповідальний редактор

доктор хімічних наук, професор

Тел.: +38 (057) 707-51-29

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

E-mail: