cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олег Вадимович Полевич

Заступник декана з наукової та інноваційної роботи

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Тел.: 707-52-11

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 2-61а