cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Микола Ігоревич Адаменко

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, доцент

Тел.: +380 (57) 781-78-94