cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Михайло Георгійович Станчев

Головний редактор

доктор історичних наук, професор

завідувач кафедри

Історичний / Кафедри / Нової та новітньої історії

Тел.: 707-55-47