cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Микола Миколайович Юнаков

Голова навчально-методичної комісії

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: 335-19-12

Адреса: пр. Курчатова, 31, м. Харків, 61108

E-mail: