cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Михайло Захарович Бердута

Головний редактор

кандидат історичних наук, доцент

Тел.: +38 (057) 707-56-68

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 5-64

E-mail: