cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Марина Іванівна Боброва

Завідувач відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів

Тел.: 759-10-78

Адреса: вул. Університетська, 23, м. Харків, 61003