Максим Валерійович Даньшин >> ХНУ імені В. Н. Каразіна
cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Максим Валерійович Даньшин

Заступник декана з наукової роботи

доктор юридичних наук, професор

Тел.: 707-54-85

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 434

Бiографiя

Народився 18 лютого 1976 року у м. Харкові у родині відомого науковця-кримінолога, професора Даньшина Івана Миколайовича. У 1998 році з відзнакою закінчив навчання на слідчо-криміналістичному факультеті НЮАУ імені Ярослава Мудрого, нині Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство». У 1998-2000 роках проходив підготовку в аспірантурі по кафедрі криміналістики того ж навчального закладу, яку закінчив достроковим захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою: «Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці».

У 2000–2001 році — асистент кафедри криміналістики НЮАУ імені Ярослава Мудрого. З 2001 року працював в органах Служби безпеки України на різних посадах офіцерського складу. Набутий практичний досвід активно використовував у подальшій науковій діяльності. Сферою наукових інтересів є проблематика сучасних підходів до оптимізації процесу протидії злочинності.
З 2006 року доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін, з 2009 року і дотепер — заступник декана з наукової роботи юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. З 2010 року опікується секцією «Правознавство» Малої академії наук України.

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність за темою: «Місце криміналістики у системі юридичних наук». Рішенням Вченої Ради обраний на посаду професора кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Основні наукові праці присвячено питанням визначення тенденцій та новітніх завдань криміналістичної науки в сучасних умовах. Коло наукових інтересів: місце криміналістики у системі наукового знання; проблематика криміналістики як навчальної дисципліни у системі навчального процесу; зв’язок криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів; психологічні особливості процесуальної діяльності; проблеми кримінальної і пенітенціарної психології. Автор 150 публікацій з питань кримінально-процесуального права, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності (у т. ч. одноосібної монографії та навчального посібника, 16 навчально-методичних комплексів, а також співавтор монографії та 3 навчальних посібників).

Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Сучасні проблеми слідчої діяльності», «Соціологія права».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна; член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Член редакційної колегії фахового науково-теоретичного правничого журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Право».

Займає активну громадську позицію — депутат Чугуївської міської ради Харківської області VI скликання, заступник Голови Постійної комісії з правових питань, правопорядку і інформаційної регуляторної політики, позапартійний. Як депутат надає юридичну допомогу населенню, здійснює конструктивну депутатську діяльність, спрямовану на вирішення проблемних питань правоохоронної діяльності та протидії злочинності. Член Харківської обласної організації Союзу юристів України.