cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Людмила Вікторівна Кулачок-Тітова

Заступник декана з навчальної роботи

кандидат юридичних наук, доцент

Тел.: 705-09-98

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 431а