cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Людмила Миколаївна Дениско

Учений секретар ради факультету

кандидат філософських наук, професор

Тел.: 707-66-61

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 2-67