cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Любов Григорівна Савченко

Учений секретар Спец. ради К 64.051.20

кандидат філологічних наук, професор

Тел.: 707-54-58

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6-77