cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Лідія Сергіївна Нечепоренко

Головний редактор

доктор педагогічних наук, професор

Тел.: 707-51-78

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6-80