cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Лариса Іванівна Григорова-Беренда

Заступник декана з навчальної роботи, учений секретар ради факультету

кандидат економічних наук, доцент

Тел.: (057) 707-56-22

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 372