cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Катерина Богданівна Уткіна

Заступник декана з наукової роботи

кандидат географічних наук, доцент

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 467