cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Борис Вікторович Гриньов

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор, академік НАН України

Тел.: 707-51-58, 707-52-67