cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Денис Станіславович Давидов

Керівник напрямку, заступник директора центру інноваційних методів освіти KBS

кандидат економічних наук, доцент

Тел.: +380 (63) 1111-729

Адреса: вул. Мироносицька, 1, м. Харків, 61002

Кiмната: 111

E-mail: