cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Артур Павлович Голіков

Завідувач кафедри фізичної географії та картографії

доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України

Тел.: 707-53-60

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 4-72

E-mail: