cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Алла Василівна Смульська

Заступник декана з організаційно-методичної роботи і дистанційного навчання, Учений секретар ради факультету

кандидат педагогічних наук, доцент

Тел.: 707-50-69

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 531