cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Алла Наумiвна Некоc

в. о. завідувача кафедри

доктор географiчних наук, професор

Тел.: 707-54-48