cde Logo

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олександр Олександрович Кузнецов

Заступник декана з організації набору студентів

доктор технічних наук, професор

Тел.: 705-10-83

Кiмната: 525

E-mail: