Erasmus+

Проект Еразмус+ «NTENSE: Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології»

Строк виконання: 2017–2020 роки.

Цілі проекту:

  1. Покращити практику підготовки докторів філософії та підвищити професійний рівень управління цією підготовкою шляхом інтеграції PhD-програм, що стосуються екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології, в 7 партнерських установах до 3 загальнонаціональних інтегрованих докторських шкіл, діючих на підставі спільного Кодексу дієвої практики і рамки досліджень та об’єднання цих шкіл у Міжнародну мережу INTENSE.
  2. Покращити забезпечення аспірантури шляхом інтеграції та вдосконалення існуючих навчальних матеріалів, які можуть бути використані для підготовки докторів філософії, інфраструктури для доступу до курсів та для налаштування і моніторингу гнучких траєкторій наукової підготовки та їх прогресії (відкрита освітня платформа INTENSE, в тому числі усталені механізми її розвитку та підтримки), а також спільного доступу до дослідницьких можливостей.
  3. Створити можливість для аспірантів покращити їх результати публікацій завдяки зміцненню міждисциплінарного підходу до підготовки докторів філософії, сприянню доступу до глобальних та європейських дослідницьких мереж (включаючи сприяння академічній мобільності), розвитку навичків широкого застосування, просуванню механізмів спільних досліджень чи керівництва та міждисциплінарних і практично-орієнтованих тем дисертацій.

Партнери проекту:

Estonian Life Science University (м. Тарту, Естонія)
University of Natural Resources and Life Sciences (м. Відень, Австрія)
University of Latvia (м. Рига, Латвія)
Erda Research Technology Education (м. Рійсквійк, Нідерланди)
“RZ. Research. Management. Communication” Company (м. Лунд, Швеція)
National University of Mongolia (м. Уланбатор, Монголія)
Khovd University (м. Ховд, Монголія)
Одеський державний екологічний університет (м. Одеса, Україна)
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів, Україна)
Hanoi University of Science and Technology (м. Ханой, В’єтнам)