Центр електронного навчання

Про Центр

Центр електронного навчання створений у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна для реалізації освітніх програм дистанційної освіти (довузівської, вищої, післядипломної) та втілення сучасних технологій навчання.

Центр здійснює підготовку фахівців всіх рівнів кваліфікації з використанням електронних дистанційних форм навчання на основі стандарту дистанційного інтерактивного навчання SCORM.

Про дистанційне навчання

В 2012 році Центр електронного навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна оголошує набір студентів на заочну форму навчання із застосуванням дистанційних навчальних технологій освітніх рівнів магістр за спеціальностями:

Терміни навчання залежать від обраної спеціальності і не перевищують 2 (два) роки.

Після закінчення навчання випускник отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна стандартного зразка.

Навчання студентів відбувається на освітньому сайті Центра електронного навчання з використанням апробованої і широко розповсюдженої системи управління навчанням Moodle.

Особливості навчання:

Кожен студент має свій навчальний розклад і онлайн-заліковку.
Теоретичний матеріал вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо-, відео-лекцій.
Освоєння практичного матеріалу здійснюватися за допомогою віртуальних лабораторних робіт, практичних занять, диспутів і семінарів в режимі відеоконференцій, отримання консультацій у педагогів засобами комунікаційних інтернет-технологій.
Студент має можливість спілкуватися з викладачами, отримувати необхідні консультації в режимі off-line та on-line.
Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.
Перевірка знань здійснюється як у формі електронного тестування, так і у формі звичайних іспитів і заліків, які будуть проходити не частіше 1-2 разів на навчальний рік.

Переваги заочної форми навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій:

  • відкриває нові можливості для отримання фундаментальних знань і професійних навичок в одному з найпрестижніших вищих навчальних закладів Україні - Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна;
  • якість навчання забезпечується кращими професорсько-викладацькими кадрами університету;
  • після закінчення навчання студент отримує диплом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна стандартного зразка;
  • незалежність від Вашого місця перебування, можливість навчання з будь-якого місця України та закордону;
  • незалежність від часу протягом доби, можливість навчатися без відриву від виробництва;
  • можливість одержувати знання людям з обмеженими можливостями за станом здоров'я або за сімейними обставинами;

 

Електронне дистанційне навчання в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна допоможе Вам стати конкурентно-здатним фахівцем.