Партнери

Компанія Plagiat.pl, сервіс Strikeplagiarism.com

Strikeplagiarism.com — антиплагіатна інтернет-cистема, призначена для перевірки оригінальності текстів, які здають, зокрема, аспіранти та студенти перед захистом кваліфікаційних робіт.

Метою сервісу є запобігання порушень авторських прав та незаконного використання чужої інтелектуальної власності; створення антиплагіатної мережі, що охоплюватиме весь світ, щоб захищати роботи дослідників і студентів; співпраця з вищими навчальними закладами, державними органами та видавництвами; підтримка приватних осіб, які хочуть захистити свою інтелектуальну власність від плагіату.