Центр довузівської освіти

Власний сайт: http://www-cdo.univer.kharkov.ua

Систематична робота з учнівською молоддю розпочалася в університеті у середині 1960-х років ХХ століття зі створення Заочної юнацької школи, яка сприяла розвитку інтересу школярів до фізико-математичних наук. У 1969 році при Харківському університеті було створено підготовче відділення для тих, хто працював на підприємствах або звільнився з лав Радянської Армії та прагнув отримати вищу освіту. Із середини 1970-х років в університеті почали працювати підготовчі курси для вступників. На базі цих підрозділів у 1995 році було створено Центр довузівської освіти, у складі якого зараз працюють підготовчі курси, Школа дистанційного навчання з філіями в районних центрах Харківської й інших областей України (з 1999 року), Малий каразінський університет (з 2000 року). Центр довузівської освіти активно співпрацює з середніми навчальними закладами Харкова і області, а також інших міст України.

Ліцензію на право підготовки громадян України до вступу до вищих навчальних закладів обсягом 1700 місць поновлено в 2008 році, вона діє до 1 липня 2018 року. Директором Центру довузівської освіти є професор радіофізичного факультету В. І. Чеботарьов.

Підготовчі курси та Школа дистанційного навчання забезпечують якісну підготовку за всіма предметами Зовнішнього незалежного оцінювання, а також психологічну адаптацію майбутніх вступників до університету. Щорічно на підготовчих курсах навчаються понад 1000 осіб за денною (по суботах та неділях), вечірньою та заочною формами.

Малий каразінський університет запрошує учнів усіх класів до занять за різноманітними науковими напрямами за авторськими методиками. Його слухачі успішно беруть участь в олімпіадах і конкурсах різних рівнів. Щорічно навесні під час Днів науки в Україні відбувається підсумкова конференція Малого каразінського університету, де молоді науковці демонструють свою дослідницьку роботу, до конференції видаються тези доповідей. Для учнів сільських шкіл Харківської області працюють Заочна математична школа (з 2006 року), Заочна хімічна школа (з 2009 року) та Заочна фізична школа (з 2010 року). На початку навчального року для всіх зацікавлених школярів проводяться фізико-математичні свята «Наукові старти», Хіміко-біологічний турнір імені І. І. Мечникова.

Зусилля Центру довузівської освіти спрямовані не тільки на підготовку школярів до вступу до університет, але й на пропаганду освіти загалом і фундаментальної університетської освіти зокрема, популяризацію досягнень науки, розвиток творчого потенціалу молоді й підвищення її освітнього рівня, пошук та підтримку обдарованих дітей і сприяння їх подальшому навчанню. З цією метою співробітники Центру довузівської освіти беруть участь у проведенні в університеті ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад по Харківській області, у виїздах у райони Харківської й інших областей України, під час яких проводяться виставки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та пізнавальні лекції для школярів. Центр координує взаємодію університету із Харківським територіальним відділенням Малої академії наук України, бере участь в організації та проведенні в університеті ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів МАН України.

Численні заходи для школярів, зокрема Дні відкритих дверей відбуваються за участю Центру довузівської освіти. Протягом усього року співробітники Центру надають майбутньому абітурієнту найповнішу інформацію, пов’язану з вибором факультету та спеціальності, з умовами прийому до університету.

 • Директор
  кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений викладач університету
  Вадим Іванович Чеботарьов

  Тел.: 707-51-22; 705-12-64
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 6-53
 • Заступник директора, координатор підготовчих курсів
  Наталія Юріївна Тютрюмова

  Тел.: 707-51-22
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 6-53
 • Завідувач відділу, координатор Малого каразінського університету
  Валерія Валеріївна Курільченко

  Тел.: 707-55-26
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 6-53
 • Завідувач відділу, координатор Школи дистанційного навчання
  Людмила Валеріївна Саба

  Тел.: 707-54-95
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 9-7
 • Старший інспектор Малого каразінського університету
  Олена Анатоліївна Дорошенко

  Тел.: 707-52-70
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
 • Старший інспектор підготовчих курсів
  Тетяна Юріївна Теверігіна

  Тел.: 707-52-70
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022