Міжнародного бізнесу та економічної теорії

Історія кафедри

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії — це нова, отримана у 2016 році, назва кафедри економічної теорії — однієї із найстаріших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності. У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії Лівобережної України і Криму. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами. У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. У 2005 році кафедра економічної теорії увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

З 2014 року кафедра економічної теорії стала випусковою кафедрою за спеціалізацією «Міжнародний бізнес». Саме із цим фактом було пов’язане рішення про перейменування кафедри економічної теорії у кафедру міжнародного бізнесу та економічної теорії.

Наукова робота кафедри

Працівники кафедри завжди відрізнялися активною науковою позицією. Їх доробок складає великий обсяг статей, монографій, підручників. Професори кафедри успішно підготували та продовжують готувати до захисту багато аспірантів.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки» (керівник теми: доктор економічних наук, професор С. І. Архієреєв).

Кафедрою започатковано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародний бізнес як фактор розвитку». Викладачі активно залучають студентів до написання статей, участі в конференціях.

Профіль кафедри у Google Академії.