Міжнародного бізнесу та економічної теорії

Історія кафедри

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії — це нова, отримана у 2016 році, назва кафедри економічної теорії — однієї із найстаріших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності. У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами. У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. Загальноуніверситетську кафедру економічної теорії очолив доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович. У 2005 році кафедра економічної теорії увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Навчальна діяльність

З 2014 року кафедра економічної теорії стала випусковою кафедрою за спеціалізацією «Міжнародний бізнес». Саме із цим фактом було пов’язане рішення про перейменування кафедри економічної теорії у кафедру міжнародного бізнесу та економічної теорії.

Кафедра готує фахівців за освітніми програмами «Міжнародний бізнес» та «Міжнародні фінанси» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання таких міжфакультетських дисциплін: Основи, Інноваційні стартапи, Інноваційний розвиток підприємства, Теорія статистики, Основи підприємництва, Основи міжнародного бізнесу, Маркетинг, Менеджмент і маркетинг, Рекламний менеджмент, Бізнес-планування, Основи ринку цінних паперів, Стратегічний маркетинг.

Наукова діяльність

Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки» (керівник теми: професор С. І. Архієреєв).

Крім того, кафедрою за останні роки організовано та проведено конференції з публікацією матеріалів:

18 квітня 2013 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація як фактор розвитку»;

21 квітня 2016 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародний бізнес як фактор розвитку»;

17 травня 2017 року — студентська наукова конференція «Специфіка відкриття бізнесу в європейських країнах»;

26 квітня 2018 року — Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу».

Із основними науковими публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри можна ознайомитися за посиланням.

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії — це нова, отримана у 2016 році, назва кафедри економічної теорії — однієї із найстаріших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської після відновлення університету в 1933 році. Університетські традиції викладання різноманітних економічних дисциплін колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності. У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії Лівобережної України і Криму. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами. У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету. У 2005 році кафедра економічної теорії увійшла до складу факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

З 2014 року кафедра економічної теорії стала випусковою кафедрою за спеціалізацією «Міжнародний бізнес». Саме із цим фактом було пов’язане рішення про перейменування кафедри економічної теорії у кафедру міжнародного бізнесу та економічної теорії.

Наукова робота кафедри

Працівники кафедри завжди відрізнялися активною науковою позицією. Їх доробок складає великий обсяг статей, монографій, підручників. Професори кафедри успішно підготували та продовжують готувати до захисту багато аспірантів.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: «Інституційні перетворення в умовах сучасного розвитку світової економіки» (керівник теми: доктор економічних наук, професор С. І. Архієреєв).

Кафедрою започатковано Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжнародний бізнес як фактор розвитку». Викладачі активно залучають студентів до написання статей, участі в конференціях.

Профіль кафедри у Google Академії.

Абітурієнту

«Міжнародний бізнес» — рівень бакалавр

«Міжнародні фінанси» — рівень бакалавр

«Міжнародний бізнес» — рівень магістр


Контакти:

Завідувач кафедри: Дерід Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 4, ауд. 3-78, 3-76

E-mail: ec_teor@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-53-51