Економічної теорії

Історія

Кафедра економічної теорії — є однією з старіших у Харківському університеті, яка набула статусу загальноуніверситетської кафедри після відновлення університету в 1933 році. Вона накопичила багаті традиції викладання різноманітних економічних дисциплін. Збереження університетських традицій колектив кафедри поєднує з урахуванням вимог часу, висвітленням актуальної проблематики сучасності.

У післявоєнний період кафедра стала випускаючою. Її вихованці склали основу науково-педагогічних кадрів у галузі економічної теорії Лівобережної України і Криму. Більше 40 випускників стали докторами економічних наук, професорами.

У 1992 році кафедра розділилась на загальноуніверситетську кафедру економічної теорії і кафедру економічної теорії та економічних методів управління економічного факультету.

Загальноуніверситетську кафедру економічної теорії очолив доктор економічних наук, професор Воробйов Євген Михайлович.

В 2005 році кафедра економічної теорії увійшла в склад факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

Наука

Наукові дослідження кафедри здійснюються за проблемою: «Загальні закономірності трансформаційної економіки та її особливості в Україні».

Одночасно науковці виконували дослідження в таких напрямах: «Державне регулювання продовольчого ринку – як умова національної безпеки України», «Підприємництво в системі аграрної економіки», «Інституціональна складова ринкових перетворень», «Інституційне регулювання трансакційних витрат як фактор підвищення трансформаційного потенціалу фондового ринку». По результатам останнього дослідження опублікована монографія: «Трансакционные издержки институционализации фондового рынка» С.І.Архієреєв, Я.В. Зінченко, Х., 2005р.

Всього за останні 5 років співробітники опублікували понад 85 статей, 14 монографій, взяли участь в роботі 49 наукових конференціях, присвячених актуальним питанням економіки.

Кадри

Сьогодні на кафедрі працює 14 викладачів, серед них 3 – доктори економічних наук, 7 – кандидатів економічних наук.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів для студентів факультетів неекономічних спеціальностей: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Політична економія». Кафедра готує фахівців за програмою підготовки 6.030206 — «Міжнародний бізнес».

Спеціальні курси для бакалаврів: «Основи бізнесу і підприємництва», «Основи менеджменту і маркетингу», «Менеджмент організацій», «Менеджмент інновацій», «Ситуаційний менеджмент», «Економіка освіти», «Основи підприємницької діяльності», «Теорія фірми: економічні та правові засади (заснування та функціонування», «Техніка пошуку роботи: комунікативні засади», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний трансфер технологій», «Управління персоналом».

За останні 5 років кафедрою розроблено20 підручників і навчальних посібників для вищої школи; 13 методичних посібників, а також «Словник економічних термінів».