Міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Історія

Кафедру міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки в Харківському національному університеті створено у 2016 р. Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки є невід’ємною складовою частиною факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Абітурієнту

На кафедрі міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» на освітньому рівні бакалавра за освітніми програмами «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» й «Міжнародні відносини» та на освітньому рівні магістра за освітніми програмами «Міжнародні комунікації» та «Міжнародна інформаційна безпека». Освітні програми є аналогом відомих освітніх програм «International communications» та «Internationalrelations», якіє визнаними в сучасному світі і пропонується такими університетами, як City University London та Leeds Beckett University (Велика Британія), Hanze University of Applied Sciences (Нідерланди), International University of Language and Media (Італія), New Bulgarian University (Болгарія), Vilnius University (Литва), Boston University (США), University of Nottingham Ningbo China (Китай) та іншими.

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки здійснює підготовку фахівців у міжнародній інформаційній сфері та в сфері міжнародних відносин зі знанням якнайменше двох іноземних мов, які можуть працювати у сфері міжнародних відносин, державного управління, міжнародної безпеки в корпоративній та суспільній сферах, забезпечуючи інформаційну взаємодію та міжнародні комунікації з метою налагодження та розвитку зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та культурних зв’язків України з іншими державами.

Навчання відбувається за бюджетною формою та за контрактом. Форма навчання денна.

В процесі навчання студентам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Перелік можливих посад і місць роботи

Фахівці з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій можуть:

 • займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин;
 • брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах;
 • аналізувати міжнародну інформацію;
 • здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук;
 • досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку;
 • займатися консультативною, експертною діяльністю у міністерствах та відомствах.

На ринку праці фахівці, які готувалися за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» мають можливість працювати:

 • у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та соціально-економічного розвитку регіонів;
 • на державних посадах у центральних органах і установах України;
 • у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів,
 • у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комерційних та недержавних структурах,
 • в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність;
 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів;
 • здійснювати аналітичну та проектну діяльність.

Строки навчання та державна атестація

Термін навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» — 4 роки.

Форми державної атестації — захист в ЕК дипломної роботи та складання комплексного атестаційного екзамену за фахом.

Випускники, які здобули базову вищу освіту і отримали кваліфікацію бакалавра з будь-якої спеціальності можуть, згідно до державних стандартів, навчатися на другому (магістерському) рівні освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за освітніми програмами «Міжнародні комунікації» та "Міжнародна інформаційна безпека«й отримати кваліфікацію магістра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, перекладач.

Вимоги до абітурієнта

Перелік конкурсних предметів Українського центру оцінювання якості освіти: українська мова і література; іноземна мова; історія України або математика.

Подача електронних заяв абітурієнта проводиться з 12 липня.

Документи, що необхідні для вступу:

 • паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (оригінал + 3 копії ) особи, які мають ID-паспорт, обовязково повинні мати копію витягу з реєстру;
 • ідентифікаційний код (оригінал + 3 копії );
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал + 3 копії);
 • сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання та додаток до нього, (оригінали + 3 копії);
 • військовий квиток (оригінал + 3 копії );
 • документи, що дають право на пільги (оригінал + 3 копії);
 • фотокартки розміром 3*4 см — 6 шт.

Кадри

Завідувач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки — кандидат юридичних наук, доцент Людмила Вікторівна Новікова. На кафедрі працюють 3 доктори наук та 20 кандидатів наук.

Наука

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах», тренінгах та стажуваннях. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри публікуються як в українських наукових виданнях, так і за кордоном. Кафедра проводить всеукраїнські науково-практичні конференції та «круглі столи», що дає змогу молодим дослідникам набувати позитивного досвіду участі у наукових заходах та поглиблювати знання у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін для професійної підготовки за освітнім рівнем бакалавр: ділові сучасні документи і кореспонденція, політична географія світу, політичний розвиток та політичні системи країн світу, основи світової політики, історія міжнародних відносин, теорія та практика комунікацій, теорія міжнародних відносин, міжнародне право, іноземна мова спеціальності та фаховий переклад, міжнародна інформація, міжнародні відносини та світова політика, дипломатична та консульска служба, інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, дипломатичний протокол і етекет, інформаційні системи і мережі, прикладна інформатика, компютерний дизайн, сучасні теорії інформаційного суспільства, математичні основи інформаційних технологій, електронні джерела інформації, інформаційно-пошукові та експертні системи, інформаційна економіка, теорія масової комунікації, конфліктологія та теорія переговорів, звязки з громадскістю в міжнародних відносинах, прес-служба зовнішньополітичних відомств, дипломатія та розвідка, міжнародні організації, міжнародні комунікації, теорія та практика міжнародної реклами, аналіз зовнішньої політики, інтернет-журналістика, інформаційні кампанії, основи геополітики, засоби масової інформації, основи міжнародної безпеки, світові інформаційні агенства, організація роботи дипломатичних установ, міжнародна інформаційна безпека, міжнародні медіакомунікації, інформаційний менеджмент, зовнішня політика України, радіотележурналістика, інформаційний бізнес.

Практики і міжнародне співробітництво

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь значна увага спрямована на практичну професійно-орієнтовану підготовку студентів, яка передбачає проведення навчальних і виробничих практик, а також міжнародних стажувань.

Кафедрою проведені дипломатичні стажування студентів за програмою Єврошколи «Італія: мистецтво культурної дипломатії» у Римі 2016 року та за програмою Єврошколи «Угорщина: досвід Вишеградської групи в ЄС» у Будапешті 2015 року з метою практичної підготовки нової генерації майбутніх фахівців-міжнародників.


Контакти:

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, ауд. 264

E-mail: inter_law.@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 705-10-59