Про факультет

Власний сайт: http://rbecs.karazin.ua/

Засновник радіофізич-
ної школи в Харкові
Д. А. Рожанський

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем існує з 1952 року. До 2014 року факультет був відомий, як радіофізичний факультет. Своїм народженням Харківська школа радіофізиків зобов’язана професору Д. А. Рожанському, який викладав у Харківському університеті у 1911–1921 роках (пізніше — члену-кореспонденту АН СРСР) і його учневі А. А. Слуцкіну (винахіднику магнетрона та радіолокатора, пізніше — академіку АН України).

Випуск студентів нашого факультету

Сьогодні факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем веде підготовку бакалаврів з прикладної фізики та електроніки (термін навчання — 4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична та комп’ютерна радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени та розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та медична біофізика. Термін навчання для спеціалістів та магістрів — 2 роки.

Серед випускників факультету 39 лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки, 7 академіків та 7 член-кореспондентів НАН України, більше ніж 120 докторів наук і понад 600 кандидатів наук, директори і провідні спеціалісти академічних інститутів, дослідницьких центрів, підприємств і вищих навчальних закладів, а також відомі бізнесмени.

Розробки факультету для підвищення
обороноздатності країни
Антарктична дослідницька станція імені академіка
Вернадського, де наші працівники проводять
наукові дослідження

На факультеті навчаються біля 500 студентів, 20 аспірантів. У навчальному й науковому процесі беруть участь майже 100 викладачів і наукових співробітників, 17 з них є лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки. Серед 40 штатних викладачів — 20 професорів, докторів наук, 20 доцентів, кандидатів наук.

Радіофізична обсерваторія,
до складу якої входить
Комплекс для дистанційного
зондування навколоземного
космічного простору
(національне
надбання України
).

Факультет активно займається наукової роботою. Наукові розробки факультету пов’язані з найсучаснішими проблемами дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною. Факультет займається питаннями інформаційних технологій, екології, охорони здоров’я, дослідження космосу та розробки біофізичних технологій. Ми маємо досвід міжнародного наукового співробітництва з науковими та освітніми установами США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Японії, Туреччини, Китаю та багатьох інших країн.