Навчальна лабораторія психодіагностики

Навчальну лабораторію психодіагностики факультету психології було відкрито у 2009 році при кафедрі прикладної психології. Лабораторія має два тематичних підрозділи — відділення психодіагностики та відділення психофізіології.

Відділення психодіагностики займається впорядкуванням, адаптацією, рестандартизацією психологічних тестів та розробкою нових тестів. Також проводиться практична психодіагностична робота та консультування з приводу коректного користування тестами, відбору психодіагностичних методик для вирішення певних практичних або наукових завдань.

Відділення психофізіологіїмає у свої матеріальній базі наступне обладнання: 1) Психофізіологічний поліграфічний комплекс для тренінгів з біологічним зворотним зв’язком «РЕАКОР»; 2) Комплекс ігрового біоуправління «БОС-ПУЛЬС». У лабораторії проводяться різнобічні психофізіологічні дослідження та практична психокорекційна робота щодо підвищення стресостійкості, саморегуляції, адаптаційних можливостей, поліпшення сну, рухової активності, навчання тощо. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє працювати як з дорослими, так і з дітьми від 5-ти років.

Участь у роботі лабораторії беруть студенти факультету психології у рамках вивчення курсів психодіагностики і психофізіології, а також під час написання курсових та дипломних робіт.